Σκόρδα Ελληνικά πλεξάνη

 

Σκόρδα ελληνικά  

Σε πλεξάνη των 100 τεμαχίων